Najdi Články Tabule Videotéka Wiki Fórum Seznamka Bazar Více

Jméno:
Heslo:
Registrace
Senát 2010 - obvod 16 - Beroun

Tom Jack Illés, DiS.

Tom Jack Illés, DiS.

Portál Pod Dědem zpovídá

Profil

Jmenuji se Tom Jack Illés, DiS. a mé povolání je zachraňovat a pomáhat těm, kteří to potřebují. V tomto duchu bych chtěl pracovat i v Senátu PSČR. Je mi 45 let a nikdy jsem nebyl politicky angažován. Do politiky jsem vstoupil koncem minulého roku, protože se chci podílet na zlepšení politické situace v naší zemi, která se stala již neúnosnou. Jsem asi jediný politik, který voličům nebude NIC SLIBOVAT! Já nabízím pomoc a spolupráci při prosazování zájmů a potřeb řadových občanů. Jsem jeden z Vás!


Politické názory

1.) Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Senátu?
Odp.: Abych mohl podpořit takové zákony a návrhy, které nebudou zvyšovat zadlužení státu, ale na druhé straně nebudou likvidační pro občany s nízkými příjmy a pro drobné a střední podnikatele. (Bohužel zde není dost prostoru na vyjmenování všech důvodů).
2.) Znáte konkrétně nějaké větší nedostatky ve Vašem volebním obvodu, jeho obcích?
Odp.: Až na nedostatky, které jsou spíše v kompetenci obecních úřadů, jsou ty nejzávažnější celorepublikové. Jinými slovy, jedná se o takové problémy, jako míra nezaměstnanosti, nedostatek zakázek pro živnostníky a drobné podnikatele atd., jejich řešení závisí na ekonomické a politické situaci v republice. Možná by stála za zmínku ochrana přírody v okolí Berouna a Karlštejna. Po návratu z USA jsem po mnoha letech navštívil Malou a Velkou Ameriku a byl jsem zděšen, jak lidé dokáží zdevastovat krásnou krajinu.
3.) Jaké věci chcete prosazovat pro svůj volební obvod?
Odp.: To souvisí s předchozí odpovědí, nicméně hodlám prosazovat všechny dobré návrhy a to bez rozdílu, zda přijdou zleva, nebo zprava.
Rád bych prosadil to, aby každý senátor a poslanec dal alespoň 1000,- Kč z každého platu na zvláštní účet, ze kterého by se platilo např. odstranění škod po záplavách. To se týká také berounského regionu díky Berounce, která občas také napáchá řadu škod.
4.) Co je Vaším největším cílem prosadit ve funkci senátora?
Odp.: Aby si konečně senátoři a poslanci uvědomili, že jsou tu pro lidi, a ne lidi pro ně a začali se podle toho chovat.
5.) Jak hodláte po volbách udržovat kontakt s veřejností?
Odp.: Prostřednictvím kanceláře, kde mi bude možné navštívit, nebo prostřednictvím E-mailu. Vzhledem k tomu, že mám blízko k lidem, hodlám občany v regionu osobně navštěvovat, na pracovištích, veřejných akcích apod.
6.) Myslíte si, že města jsou státem zvýhodněna oproti menším obcím?
Odp.: V některých oblastech se dá říct, že města si mohou dovolit větší projekty, než menší obce, ale je to dáno tím, že mají mnohonásobně větší počet obyvatel a tím více peněz z daní, zatímco malé obce jsou obsazeny zejména chalupáři, takže do obecního rozpočtu nepřiteče tolik peněz.
7.) Popište svůj pohled na úlohu Senátu v ČR
Odp.: Od samotného vzniku Senátu tvrdím, že Senát je trafika pro politiky, kteří se nedostali do PSČR, a toto tvrzení nebudu měnit jen z toho důvodu, že tam sám kandiduji. Důvodem moji kandidatury je to, že dokud zde Senát bude, chci se podílet na hodnocení jednotlivých návrhů a schvalování návrhů zákonů. Pokud přijde návrh na zrušení senátu, tak ho podpořím. Pravomoci a úloha Senátu se mi zdá uměle vytvořená. Myslím si, že pokud by byla vůle, mohly by se tyto pravomoci přenést například na prezidenta (když bude volen přímou volbou), nebo na jiné instituce.
8.) Jaký je Váš názor na současnou vládu?
Odp.: Překvapuje mi, že pan předseda John a jeho strana před volbami tvrdili, že nechtějí v politice žádné „dinosaury“ a tomu, který se přímo podílel na tom, kam se naše republika dostala, vláda svěří takový resort, jako je Ministerstvo financí. Osobně se domnívám, že pokud budou všechny strany chtít splnit alespoň většinu svých předvolebních slibů, pak tato vláda nebude mít dlouhého trváni.
9.) Máte v plánu plnit program své politické strany plně nebo jsou určité oblasti, které byste chtěl/a řešit trochu jinak, které a jak?
Odp.: Ano, myslím si, že náš program je dobrý. Na druhou stranu budu podporovat rozumné návrhy a dobré pro většinu obyvatel a je jedno, zda je navrhne levice, nebo pravice.
10.) Jaký názor máte na přímou demokracii, přímou volbu prezidenta, místní a celostátní referenda?
Odp.: Rozhodně jsem pro, ještě bych přidal možnost výběru z více kandidátek.
11.) Jaké jsou podle Vás správné nástroje pro omezení korupce ve státní správě? Co říkáte na návrh slovenské premiérky Ivety Radičové, že mají být platné pouze smlouvy zveřejněné na internetu?
Informace:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/208659-na-slovensku-maji-platit-jen-smlouvy-zverejnene-na-internetu.html
Odp.: To není celkové řešení korupce. To je jen zprůhlednění zakázek. Domnívám se, že jediným účinným řešením je povinnost prokázat původ příjmů a majetku u osob, které mají korumpovatelnou pozici. A v případě, že nemohou doložit původ, pak zkonfiskovat veškerý majetek.
12.) Co byste mohl/a říci ohledně problematiky menšin a zaměstnávání cizinců v ČR?
Odp.: Menšiny by dle mého názoru měli mít nejen stejná práva, ale hlavně stejné povinnosti jako ostatní občané. Situace je bohužel taková, že ze strachu z napadení pro diskriminaci se po menšinách povinnosti tolik nevyžadují, jako je tomu o ostatních občanů. Co se týká zaměstnávání cizinců, je to celosvětový problém. Cizinci často pracují za minimální mzdu, což vede k propuštění našeho občana. Myslím si, že by se mělo dávat cizincům pracovní povolení jen na takové práce, kde je o české dělníky nouze. A pochopitelně potírat pracovníky "na černo".
13.) Jaký je Váš pohled na ekologii? Považujete příměs biosložek v palivech, solární panely, větrné elektrárny za vhodná ekologická řešení? Jaký máte názor na jadernou energetiku?
Odp.: Jsem toho názoru, že zdroje jako fotovoltaiky a větrné elektrárny jsou velmi vhodné ekologické řešení a podporuji ho. Jaderná energie je dle mého také vhodná, ale za předpokladu perfektního zabezpečení elektrárny a zajištění bezpečné likvidace jaderného odpadu.
14.) Je podle Vás ochrana autorských děl podle současného autorského zákona dostatečná, nedostatečná nebo příliš přísná vůči spotřebitelům? Co říkáte na dohodu ACTA a průběh jejího projednávání?
Informace:
http://www.zive.cz/clanky/novy-autorsky-zakon-creative-commons-pod-dohledem/sc-3-a-153306/default.aspx
http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=32432
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
http://www.lupa.cz/clanky/acta-si-vynuti-zmeny-zakonu
Odp.: Základní věc, která se mi nelíbí je ta, že se platí autorská práva i z čistých nosičů. Jinými slovy, koupíte-li si CD, na který si nahrajete obrázky z dovolené, tak zaplatíte (tuším) 1 Kč z tohoto nosiče, ale Vám jako autorovi nikdo nic nedá. Nemluvě o tom, že mnoho autorů z vybraných peněz za jejich práva nedostane nic. S dohodou ACTA nesouhlasím.
15.) Jste spokojen/a se členstvím ČR v EU? Co se Vám líbí a co naopak nelíbí? Váš pohled na přijetí Eura v ČR?
Odp.: V dnešní době je naše členství již nevyhnutelné. Líbí se mi volný pohyb a možnost získávání zkušeností prací ve státech EU. Nelíbí se mi to, že ti, kteří vyjednávali náš vstup do EU pro nás nevymohli více výhod a rovnoprávnosti, abychom mohli mít stejnou pozici, jako např. Němci. Díky naší strategické poloze jsem si jist, že bychom ke vstupu byli vybídnuti a za daleko lepších podmínek.
16.) Jak se díváte na zahraniční vojenské operace ČR? Jak vnímáte zapojení ČR do mezinárodního obranného systému?
Odp.: Vzhledem k tomu, že jsme členskou zemí NATO, tak se samozřejmě musíme podílet na spojeneckých operacích. Mělo by to ale být v takovém rozsahu, který odpovídá naší velikosti a ekonomické situaci.
S ohledem na naši polohu, tak zapojení do mezinárodního obranného systému vnímám pozitivně.
17.) Kdo myslíte, že bude v současné vládě vykonávat funkci ministra nejlépe a proč?
Odp.: Myslím si, že Ministr zdravotnictví, protože je to patrně jediný ministr-odborník ve svém resortu, který problematice rozumí.
18.) Měla by být funkce prezidenta oslabena, nezměněna nebo posílena? Koho byste si přál/a za budoucího prezidenta ČR a kdo má podle Vás reálné šance?
Odp.: Nemyslím si, že by funkce prezidenta měla být oslabena, zvláště v případě přímé volby. Ten, koho bych si přál, kandidovat nechce. A šance má patrně kandidát navržený koalicí.
19.) Myslíte, že jedno volební období by Vám stačilo nebo byste v případě úspěchu kandidoval/a za šest let znovu?
Odp.: To záleží na tom, jak by s mojí prací byli spokojeni voliči a zda bych dokázal úspěšně prosazovat jejich zájmy. Rozhodně nekandiduji proto, abych měl dobrý "flek". Mám svoji práci, která je vcelku dobře placená a hlavně ji dělám rád.
20.) Shrňme to, proč by měli voliči dát hlas právě Vám?
Odp.: Proto, aby měli v nejvyšší politice alespoň jednoho zástupce, který na ně po volbách nezapomene. Nemám politikou pokřivený charakter a zakládám si na tom, abych se mohl podívat ráno do zrcadla a nemusel se stydět za to, co v něm vidím.
21.) V případě, že byste ve volbách neuspěl/a, co byste rád/a sdělil/a zvolenému senátorovi/ce?
Odp.: Popřál bych hodně štěstí a připomenul, že je tu pro lidi a ne lidé pro něj/ni!

Motto do voleb

„Nic Vám neslibuji, ale nabízím pomoc a spolupráci při prosazování Vašich zájmů a potřeb. Jsem jeden z Vás“

Zajímavosti

Oblíbená barva: záleží na tom, o jaký předmět se jedná – nemám vyhraněnou barvu.
Oblíbené jídlo: řízek, svíčková, tatarák, smažený sýr
Oblíbené místo: voda, les, skála, jeskyně
Oblíbený film: Přelet přes kukaččí hnízdo
Oblíbený hudební žánr: Rock
Oblíbený sport: horolezectví, bojové sporty
Co nesnášíte: přetvářku, podlost, zákeřnost, úlisnost, nadřazenost…… a nejvíce týrání zvířat.
Domácí zvířata: mám rád všechna zvířata. Sám mám 2 kocoury (nalezence), fenku (nalezence), psa (Argentinská doga), 4 ovce

Poznámky a pozvánky

Na dotazy voličů odpovím na : spozpb@email.cz

Píše se


Další materiály


Technický správce a provozovatel Cadecron, © 2010 Cadecron
Seznam použitých materiálů od jiných autorů
Možnosti inzerce a kontakt