Najdi Články Tabule Videotéka Wiki Fórum Seznamka Bazar Více

Jméno:
Heslo:
Registrace
Senát 2010 - obvod 16 - Beroun

Marcel Winter

Marcel Winter

Portál Pod Dědem zpovídá

Profil

Bydlím v Hatích a jsem majitelem marketingové firmy WMC i předsedou celostátní Česko-vietnamské společnosti. Jsem členem Rady expertů České manažerské asociace. Nejsem členem žádné politické strany. Již 15 let aktivně, bez jakékoliv pomoci státu, pomáhám českým výrobcům prodávat výrobky a technologie v 88 milionovém Vietnamu. Snažím se najít pro naše firmy nový odbyt ve Vietnamu, aby zde u nás doma prosperovaly a mohly přijímat nové pracovníky, aby zbytečně nekrachovaly. Oproti jiným nová pracovní místa neslibuji, ale svojí marketingovou, proexportní a akviziční prací je vytvářím. Vždy totiž bude platit: Nové trhy=nový odbyt=více práce doma=nižší nezaměstnanost! Stejnou dobu také pomáhám Vietnamcům žijícím u nás k integraci do naší společnosti.


Politické názory

1.) Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Senátu?
Odp.: Celý život bojuji za obyčejné lidi a chci, aby mé životní zkušenosti se staly pojistkou proti přijímání špatných zákonů. Lidé musí žít, nikoliv živořit. ČR musí opět vyrábět a vyvážet um našich dělníků a techniků do světa, aby se zlepšila ekonomika státu i prosperita občanů. Berounsko se musí stát turistickým a rekreačním rájem ČR a s tím vzniknou příležitosti pro podnikatele v oblasti rekreací, cestovního ruchu i gastronomie a hlavně nová pracovní místa pro občany Berounska.
2.) Znáte konkrétně nějaké větší nedostatky ve Vašem volebním obvodu, jeho obcích?
Odp.: Přebujelá byrokracie často živená nesmyslnými zákony a předpisy, které občan nezná a jsou často i nelogické a také přidávají zbytečnou práci státním úředníkům. Například když v rámci voleb chcete mít stánek na chodníku v Berouně výhradně k předávání informačních letáků občanům, tak vám to musí projednat 3 odbory jedné instituce. Na potvrzení termínu je formulář o oznámení akce na správním odboru, pak musíte vyplnit jiný formulář na odboru dopravy, protože chodník je komunikace 4. třídy a ještě to musí projednat odbor územního plánování, protože on je vlastníkem chodníku. Cožpak pracovníci odboru dopravy a územního plánování Městského úřadu v Berouně mají málo práce, aby se navíc museli zabývat de facto duplicitně touto věcí. Pokud to zavinil nějaký zákon, tak je špatný a je ho nutné změnit. Jinak budou státní úředníci stále zavaleni často i zbytečnou prací a občané si budou stěžovat, že pak podstatné věci nestíhají. Dnes v době internetu si podle zákona musí sami vyměňovat informace i celá ministerstva a tak nechápu, proč takovou banální věc nemůže vyřešit pouze jeden odbor jménem Městského úřadu. Zřejmě podobných příkladů je zatím v praxi více. Dále mne trápí někde stále chybějící značení okrajů všech silnic bílou barvou v okrese Beroun a také zejména o sobotách a nedělích chybějící autobusová doprava v některých obcích. I z nich jezdí někteří lidé o svátcích do práce (často to jsou ženy samoživitelky) a ze zaměstnání se pak velmi špatně dopravují zpět domů.
3.) Jaké věci chcete prosazovat pro svůj volební obvod?
Odp.: Podporu Berounsku, aby se stalo rekreačním, turistickým, zemědělským a lesnickým rájem ČR, což pomůže spoluobčanům, ale také k udržení naší krásné krajiny a přírody pro budoucí generace i k vytvoření nových pracovních míst. Vždyť zemědělská půda tvoří 52,7% a lesy 35,7% rozlohy našeho okresu a přitom je zde 19,5 uchazečů na 1 pracovní místo.
4.) Co je Vaším největším cílem prosadit ve funkci senátora?
Odp.: Větší právní ochranu a státní podporu poctivých, slušných a pracovitých lidí proti podvodníkům, nemakačenkům i kriminálníkům a také likvidaci přebujelé byrokracie na úřadech, ku prospěchu občanů. Úřady musí lidem pomáhat - být jejich oporou a zákonodárci musí naše zákony zjednodušit, aby se občan neklepal strachy, když si musí jít na některý úřad něco vyřídit.
5.) Jak hodláte po volbách udržovat kontakt s veřejností?
Odp.: V případě, že mi občané dají důvěru a budu zvolen do Senátu PČR, tak samozřejmě otevřu svoji kancelář v Berouně, ale budu často navštěvovat občany nejen v Hořovicích, Královém Dvoře, ale i v obcích v celém okrese. Slibuji, že všech 85 obcí našeho okresu nejméně jednou ročně navštívím, jsem totiž zvyklý jezdit na různé akce i o sobotách a nedělích, jak moji přátelé v Hatích dobře ví. Budu občanům Berounska pomáhat přinejmenším tak, jako jsem v minulosti dokázal vybrat na úhradu léčení těžce nemocného vietnamského novorozence Do Anh Tai z Varnsdorfu 780 000,-Kč, nebo jsem nedávno 14. srpna předal hejtmanovi libereckého kraje Stanislavu Eichlerovi a starostovi Chrastavy Michaelu Canovi i starostovi obce Bílý Kostel Jiřímu Formánkovi dar vietnamské komunity v ČR pro záplavami postižené občany, který obsahoval 200 000,-Kč v hotovosti a za 600 000,-Kč materiální pomoc (45 000 instantních polévek a mnoho oblečení pro děti i dospělé).
6.) Myslíte si, že města jsou státem zvýhodněna oproti menším obcím?
Odp.: V příjmu za občany a podniky rozhodně ano. Vždyť i na Berounsku existuje mnoho podniků, které zde sice podnikají, ale sídlo firmy mají jinde, většinou v Praze a tam také platí daně. Obce proto mají velmi malé příjmy a přitom se musí starat o potřeby a požadavky často stovek chalupářů. To by měl stát rychle napravit.
7.) Popište svůj pohled na úlohu Senátu v ČR
Odp.: Senát musí být skutečnou pojistkou proti vzniku špatných zákonů a hlavně musí být daleko více aktivní, než dosud. Senátní návrhy musí trvale odstraňovat vzniklé nedostatky, ku prospěchu občanů. Senátoři se nesmí bát a musí bojovat za potřebné nápravy a nikoliv jen čekat na pokyn stranických sekretariátů. Teprve aktivní Senát PČR, který bude životní pojistkou občanů, získá uznání veřejnosti. Musí se dělat a ne jen slibovat!
8.) Jaký je Váš názor na současnou vládu?
Odp.: Osobně znám jen ministra zdravotnictví, který je můj spolužák ze základní školy v Hradci Králové. Jako předseda Česko-vietnamské společnosti jsem dostal poděkování od Petra Nečase, když byl ministrem práce a sociálních věcí. Jinak nikoho jiného ze současné vlády neznám. Proto hodnocení mohu objektivně udělat až po nějakém čase. Jsem praktik a mne nezajímají bláboly teoretiků, ale činy praktiků, prostě praxe. Líbí se mi vyjádření ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka k odstranění dvojkolejnosti státní proexportní politiky a podpory. Vypadá to, že je ministr se smyslem pro export.
9.) Máte v plánu plnit program své politické strany plně nebo jsou určité oblasti, které byste chtěl/a řešit trochu jinak, které a jak?
Odp.: Nejsem členem žádné politické strany. Neřídí mne (oproti jiným kandidátům) žádný stranický sekretariát, či stranické usnesení. Se stanovisky Suverenity, která mi umožnila kandidovat, souhlasím, protože je skutečně nutné zamezit tomu, aby z Bruselu došlá pouhá doporučení, nebyla ministerskými úředníky předkládána jako bruselské příkazy a nařízení, když tomu tak není. Suverenitu státu i čest a svobodu občanů je nutné chránit. Vždy jsme nejdříve Češi a pak teprve Evropané a ne naopak. Z 5 bodů poslaných nám z Bruselu si nesmí ministerský úředník udělat 25 bodů, to pak jsme „papežtější než papež!“, jak tomu bylo i za totality.
10.) Jaký názor máte na přímou demokracii, přímou volbu prezidenta, místní a celostátní referenda?
Odp.: Parlamentní demokracie je to nejlepší, co zatím ve vyspělém světě existuje. ANO, jsem pro přímou volbu prezidenta i pro celostátní a místní referenda. Lidé musí mít právo a možnost se svobodně rozhodovat a je nedemokratické i neslušné, jim tato práva v praxi odpírat. Vzpomeňme si na listopad 1989, kdy jsme všichni zpívali, ať se lidu jeho moc navrátí…, tak to konečně splňme!
11.) Jaké jsou podle Vás správné nástroje pro omezení korupce ve státní správě? Co říkáte na návrh slovenské premiérky Ivety Radičové, že mají být platné pouze smlouvy zveřejněné na internetu?
Informace:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/208659-na-slovensku-maji-platit-jen-smlouvy-zverejnene-na-internetu.html
Odp.: S korupcí je nutné opravdu nelítostně a tvrdě bojovat, jinak zbídačí tuto zemi a většinu občanů. Vyšetřovací orgány musí mít veřejnou a jasnou politickou podporu vlády a všech politických stran. Nikdo nesmí žádný případ korupce nechávat „vyšumět“ nebo „zmizet“, ať se týká kohokoliv. Za korupci státních úředníků, což je zlodějna peněz od občanů, musí být velmi tvrdé tresty a propadnutí korupcí získaného majetku, včetně toho, co jej korupčníci přepíšou na kohokoliv ze své rodiny, nebo na své příbuzné. Zveřejnění výběrových řízení na internetu je správné a v médiích ještě lepší. Obchodní smlouvy státních institucí se svými dodavateli by měly být zveřejněné na internetu také, ale jen rámcově, aby případné kontroly je mohly rychle dohledat. Výběrová řízení státní správy nesmí absolvovat firma, která nedoloží skutečné vlastníky, konkrétní osoby.
12.) Co byste mohl/a říci ohledně problematiky menšin a zaměstnávání cizinců v ČR?
Odp.: V mnoha zemích světa pracují cizinci a vykonávají většinou práce, které občané daného státu nechtějí vykonávat. Před týdnem dokonce francouzský prezident Sarkozy oznámil, že cizinci ze třetích zemí, kteří přijdou pracovat do Francie, obdrží finanční příspěvek. U nás automobilka Škoda oznámila, že bude potřebovat 1000 agenturních pracovníků. Je nutné však pracovní příležitosti u nás nejdříve nabídnout našim nezaměstnaným a teprve pokud to odmítnou umožnit legálně a v souladu s platnými zákony vykonávat tuto, pro naši ekonomiku potřebnou práci, cizincům. Nikdo však nesmí z cizinců dělat u nás novodobé otroky! Proti tomu budu i nadále bojovat. Cizinci, kteří u nás dlouhodobě nebo trvale žijí, jsou slušní, pracovití a mají čistý trestní rejstřík, mnohdy mají zde své rodiny a jejich děti navštěvují naše školy (často s vynikajícím prospěchem!), by měli mít stejná práva, jako naši občané. Když podniká jako OSVČ a řádně platí všechny daně i zdravotní pojištění, tak i on svojí prací pomáhá naší ekonomice, rozvoji našeho hospodářství. Není možné nekonečně na cizincích ze třetích zemí jen vyžadovat povinnosti v placení daní a zdravotního pojištění a neposkytovat jim i odpovídající pomoc a právo, když to mohou získat v jiných zemích EU. Stát musí odstranit nelegální zaměstnávání cizinců, zejména ve stavebnictví. Některé země v EU využívají ku prospěchu občanů velké pracovitosti Vietnamců, kteří mají své kamenné „Večerky“ - prodejny potravin a drogerie otevřené každý den do pozdního večera i v malých obcích. Zejména důchodci, pracující ženy a turisté jsou velmi spokojeni, že si mohou i o svátcích v místě nakoupit. Národnostní menšiny musí mít práva, jaká jsou běžná v zemích EU. Nesmí se kriminální delikty jednotlivců z řad cizinců paušalizovat na celou komunitu a mediální zpravodajství by v tom mělo být také vyvážené. Vždyť my Češi nejsme také všichni podvodníky, tuneláři, seriovými vrahy, či výrobci pervitinu.
13.) Jaký je Váš pohled na ekologii? Považujete příměs biosložek v palivech, solární panely, větrné elektrárny za vhodná ekologická řešení? Jaký máte názor na jadernou energetiku?
Odp.: Jaderná energetika je budoucností světa, ale je nutné její provoz velmi pečlivě a přísně kontrolovat. Solárních panelů myslím už máme u nás dost, často nám chybí obilí z polí, na kterých jsou solární panely. Jsem proto, aby si solární panely mohl pořídit každý občan nebo podnik pro svoji potřebu, nikoliv k „podojení“ státu díky vysokým výkupním cenám solární elektrické energie. Je špatné, když občané musí v cenách za elektriku doplácet na výkup solární energie i když jsme nikomu na umístění panelů na polích souhlas nedávali a jako občané jsme to nemohli ani po celé republice ovlivnit. Větrné elektrárny nesmí hyzdit krajinu, neboť turisté milují pohled na krajinu a hory, nikoliv na les točících se obrovských větrníků. Rozhodně najdou opět uplatnění i malé vodní elektrárny, o kterých se však zatím moc nemluví. Jako motorista považuji přidávání řepkového oleje do benzinu za nevhodné proto, že to zdražilo cenu benzinu a místo obilí na polích máme řepku, která je sice na sluníčku nádherně žlutá, ale potravinářskou mouku budeme dovážet z okolních států. To nepovažuji za moudré.
14.) Je podle Vás ochrana autorských děl podle současného autorského zákona dostatečná, nedostatečná nebo příliš přísná vůči spotřebitelům? Co říkáte na dohodu ACTA a průběh jejího projednávání?
Informace:
http://www.zive.cz/clanky/novy-autorsky-zakon-creative-commons-pod-dohledem/sc-3-a-153306/default.aspx
http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=32432
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
http://www.lupa.cz/clanky/acta-si-vynuti-zmeny-zakonu
Odp.: Považuji za absurdní a naprosto nesmyslné, že když si jdu do kopírovacího centra nechat zhotovit kopie fotografií svých vnoučat, tak část poplatku tvoří daň pro ochranný autorský svaz. Když si jako podnikatel sám vytvořím propagační leták nebo nabídkový dopis a jdu si tuto svoji duševní práci namnožit, tak v ceně každé kopie dostává opět poplatek ochranný autorský svaz. Ale oni mi neposkytli ani papír, tak proč si berou peníze z mé práce? To bohužel poslanci a senátoři v minulém období schválili a je to vůči občanům špatné. Ano, pokud si půjde někdo okopírovat vydanou knihu, pak to chápu, ale placení kopírování výhradně mého duševního vlastnictví, třeba i když na papír udělám jen jednu čáru, je okrádání občanů díky špatnému zákonu, který chci změnit.
15.) Jste spokojen/a se členstvím ČR v EU? Co se Vám líbí a co naopak nelíbí? Váš pohled na přijetí Eura v ČR?
Odp.: V některých zemích EU se mi líbí právní pořádek, například ve SRN, či v Anglii. Jsme suverénní stát a žádná jejich kolonie a tak musí s námi EU jednat rovnoprávně, tedy také rovnoprávně s našimi občany, když navštíví kteroukoliv zemi EU. Nelíbí se mi malé čerpání fondů z EU. Na zavedení Eura nespěchám, myslím si, že nejlepší doba bude, až se vyhrabeme z dluhů, které jsme my občané neudělali, ale bohužel je musíme splatit, už kvůli našim dětem a vnoučatům. Proto musí být Senát PČR skutečnou aktivní pojistkou demokracie a vývoje společnosti u nás. Pojistkou proti zavádění špatných a nedokonalých zákonů (viz poplatky z kopírování pro OSA).
16.) Jak se díváte na zahraniční vojenské operace ČR? Jak vnímáte zapojení ČR do mezinárodního obranného systému?
Odp.: Když se kouknu na stolní globus, tak naše krásná zem na něm tvoří nepatrnou plochu. Je tedy zřejmé, že pro případ útoku nějakého fanatického šíleného diktátora nebo proti globálnímu terorismu je dobré a pro nás výhodné se spojit a vytvořit evropský obranný systém. Jsme přece srdcem Evropy a srdce se musí chránit především. Když po nás NATO požadovalo 20 obrněných transportérů, tak nevím, proč jsme jich kupovali mnohokrát více a ještě ty nejdražší. Spolupracovat na naší obraně, na obraně občanů ČR rozhodně musíme, ale opět nemusíme být papežtější než papež, když na to navíc nemáme.
17.) Kdo myslíte, že bude v současné vládě vykonávat funkci ministra nejlépe a proč?
Odp.: Martin Kocourek, protože má smysl pro export a pouze export našich výrobců zvedne ekonomiku naší země, ale i růst HDP a tím i životní úroveň našich občanů.
18.) Měla by být funkce prezidenta oslabena, nezměněna nebo posílena? Koho byste si přál/a za budoucího prezidenta ČR a kdo má podle Vás reálné šance?
Odp.: Funkce hlavy státu - prezidenta by měla být na úrovni, jaká je v okolních zemích, například ve SRN a Rakousku. Já osobně bych si přál mít prezidentku Janu Bobošíkovou. Poznala EU a rozhodně bychom měli nejhezčí(ho) „prezidenta“ v historii i nyní v celé EU. Pokud budou prezidenta volit občané, pak má velkou šanci i Jana Bobošíková. Pokud jej bude volit Parlament, tak má reálnou šanci nějaký bývalý stranický politik.
19.) Myslíte, že jedno volební období by Vám stačilo nebo byste v případě úspěchu kandidoval/a za šest let znovu?
Odp.: Senát nesmí být žádnou trafikou pro vysloužilé politiky, ale aktivní složkou demokracie u nás a proto se domnívám, že do šesti let se v okresu Beroun najde další normální člověk z praxe bez politické příslušnosti, který svými novými nápady a iniciativou bude pokračovat v mé případné práci. Z Parlamentu ČR by mělo vymizet politikaření a hlasování podle nařízení stranických sekretariátů, ale nastat hlasování podle svědomí a přání občanů volebního okresu. Hlavním cílem každého v PČR musí být blaho lidí této země, neboť každý poslanec a senátor je zodpovědný svým voličům - občanům této země a nikoliv stranickým sekretariátům.
20.) Shrňme to, proč by měli voliči dát hlas právě Vám?
Odp.: Celý život bráním pravdu a obyčejné lidi. Při invazi 21. 8. 1968 jsem si jako vojín základní služby dal křeslo před závoru kasáren v Týništi nad Orlicí a bránil jsem vjezdu okupačních transportérů. Najížděl na mne velitelský transportér, ale já vydržel. Nakonec okupanti odjeli. Ale bohužel druhý den se vrátili v doprovodu našich nadřízených. V lednu 1969 jsem se jako jediný voják v uniformě zúčastnil pohřebního průvodu v Praze k uctění památky Jana Palacha. V totalitě jsem pak měl zákaz studia na vysokých školách a musel jsem se 3 x stěhovat s rodinou a za 21 let vykonávat 15 zaměstnání, převážně jako úkolový dělník. Byla to skutečná škola života. Po roce 1989 jsem veřejně bojoval proti rušení učilišť u nás. Vážím si lidské práce a vím, co to je když člověka společnost šikanuje, přehlíží a odpírá mu jeho práva. Nemám sice oproti některým svým soupeřům zkoušky z marx-leninismu, ale za posledních 10 let jsem přivezl z největších vietnamských mezinárodních veletrhů již 15 zlatých medailí, což se nikomu z ČR nepodařilo. V roce 2005 jsem získal nejvyšší státní vyznamenání VSR pro cizince, které mi udělil prezident Vietnamu za prohlubování přátelství a hospodářské spolupráce ČR s VSR. Loni jsem jako jediný občan z celé ČR podal trestní oznámení na xenofobní a rasistické internetové stránky pomlouvající a hrubě urážející cizince žijící v ČR. Při řešení problémů nestrkám kariéristicky a pohodlnicky hlavu do písku a nebojím se bojovat za pravdu, za práva a lepší život všech lidí. Asi proto, že jsem narozený Beran, můj otec byl do roku 1969 soukromým zubařem neboli „brzdou socialismu“ a já jsem vyrostl v soukromém podnikání a navíc jsem získal po rozvodu do své péče tehdy 3letého syna. Znám proto co život obnáší a mé zkušenosti se stanou pojistkou proti špatným zákonům a nařízením.
21.) V případě, že byste ve volbách neuspěl/a, co byste rád/a sdělil/a zvolenému senátorovi/ce?
Odp.: Jste v Senátu PČR pro lidi, ne pro váš stranický sekretariát, či vaši stranickou organizaci. Vaší povinností je hájit a prosazovat zájmy voličů, pomáhat jim, ale i těm nejchudším a nejvíce potřebným. Mnohdy je totiž do jejich stavu nouze dovedly právě špatné zákony.

Motto do voleb

„BUDU VÁS CHRÁNIT PŘED ŠPATNÝMI ZÁKONY A BOJOVAT ZA VÁS!“

Zajímavosti

Oblíbená barva: Modrá
Oblíbené jídlo: Řízek s bramborovou kaší
Oblíbené místo: Karlštejn
Oblíbený film: Hoří má panenko!
Oblíbený hudební žánr: country
Oblíbený sport: fotbal
Co nesnášíte: lež
Domácí zvířata: nemám,ale miluji psy,měl jsem chovnou stanici zlatých kólií

Poznámky a pozvánky

Mé osobní rozhovory s občany na ulici - v Berouně u Informačního centra na rohu Husova náměstí a ulice k Pražské bráně: 17.9.- 10 až 18 hodin, 3.10.- 10 až 17.hodin, 7.10. - 10 až 18.hodin, 14.10. - 10 až 18.hodin, 15.10. - 9 až 13.hodin.


Píše se


Další materiálySJEDNEJTE NÁPRAVU V SENÁTU:
VOLTE NESTRANÍKA!

POUŽIJTE HLASOVACÍ LÍSTEK ČÍSLO 2 !

SENÁTOR MUSÍ PRACOVAT I HLASOVAT PODLE PŘÁNÍ SVÝCH VOLIČŮ
A NE PODLE PŘÍKAZŮ POLITICKÉ STRANY, KTERÉ JE ČLENEM!

BUDU VÁS CHRÁNIT A BOJOVAT ZA VÁS! LIDÉ MUSÍ DOBŘE ŽÍT NIKOLIV JEN ŽIVOŘIT!

BEROUNSKO MUSÍ BÝT
TURISTICKÝM, LESNÍM
A ZEMĚDĚLSKÝM RÁJEM ČR
S NOVÝMI PRACOVNÍMI MÍSTY
A KVALITNÍMI SILNICEMI!

STÁT MUSÍ PODPOŘIT
DOMÁCÍ VÝROBU,
PODNIKÁNÍ A EXPORT,
ODSTRANIT BYROKRACII
A LIKVIDOVAT KORUPCI!
MARCEL WINTER
Bez politické příslušnosti
PODNIKATEL, PŘEDSEDA ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI

http://www.wmc-winter.cz ; www.cvs-praha.cz

KANDIDÁT SUVERENITY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
VOLEBNÍ OBVOD 16 - BEROUN
Technický správce a provozovatel Cadecron, © 2010 Cadecron
Seznam použitých materiálů od jiných autorů
Možnosti inzerce a kontakt