Najdi Články Tabule Videotéka Wiki Fórum Seznamka Bazar Více

Jméno:
Heslo:
Registrace
Senát 2010 - obvod 16 - Beroun

JUDr. Pavel Kysela

JUDr. Pavel Kysela
Foto převzato z: http://www.cssd.cz

Portál Pod Dědem zpovídá

Profil

Narodil jsem se a vyrůstal v Modřanech na okraji Prahy, od roku 1995 žiji ve Rpetech u Hořovic. Vystudoval jsem průmyslovou školu strojnickou a právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Pracoval jsem zejména v DP hl.m. Prahy – Metro a to postupně od funkce strojvedoucího metra až po náměstka ředitele. Po přestěhování do Rpet jsem pracoval v advokacii, na okresním úřadě a od roku 2000 jako ředitel FÚ v Berouně.


Politické názory

1.) Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Senátu?
Odp.: Několik mých přátel mi říkalo: když zákony tak kritizuješ, tak ukaž, jak je zlepšit. Něco na tom bude a tak jsem se rozhodl své zkušenosti a vzdělání uplatnit v senátu.
2.) Znáte konkrétně nějaké větší nedostatky ve Vašem volebním obvodu, jeho obcích?
Odp.: Po 15 letech bydlení a práce v regionu mnohé jistě mnohé znám. Počínaje problémy s nedokončenými protipovodňovými opatřeními (v roce 2002 byl FÚ v Berouně též zaplaven), přes problémy s dopravou, špatným stavem komunikací a žádnými či nedostatečnými splaškovými kanalizacemi v mnoha obcích. Finanční úřad se ve své činnosti s problémy obcí i obyvatel setkává. Osobně nyní vidím největší problém v oblasti nárůstu kriminality.
3.) Jaké věci chcete prosazovat pro svůj volební obvod?
Odp.: Chtěl bych prospět především v řešení problémů uvedených v mém volebním programu, například již zmíněné oblasti bezpečnosti a mně blízké daňové oblasti. Samozřejmě chci pomoci ve věcech, se kterými se na mne v průběhu volebního období budou obyvatelé obracet.
4.) Co je Vaším největším cílem prosadit ve funkci senátora?
Odp.: Chtěl bych přispět zejména ke zjednodušení daňového systému a jeho spravedlnosti vůči různým vrstvám společnosti. Dále bych chtěl přispět k posílení tolerance, porozumění a vzájemné úcty mezi generacemi.
5.) Jak hodláte po volbách udržovat kontakt s veřejností?
Odp.: Bydlím zde a nemám v úmyslu se zamykat v kanceláři, budu cestovat a setkávat se s lidmi. Kontaktní místa bych chtěl mít na více místech obvodu.
6.) Myslíte si, že města jsou státem zvýhodněna oproti menším obcím?
Odp.: Ano, v jisté míře určitě jsou. I když koeficienty přerozdělení výnosů z daní jsou od roku 2008 mnohem spravedlivější, domnívám se, že je nutná mírná korekce zejména u největších měst.
7.) Popište svůj pohled na úlohu Senátu v ČR
Odp.: Úlohu senátu vidím ve 3 základních rovinách
1) Pojistka proti nekvalitním nebo zákonům protěžujícím určitou skupinu, zejména při současném rozložení sil v poslanecké sněmovně
2) Změny ústavy musí být schváleny v obou komorách parlamentu
3) Zákonodárná iniciativa senátorů
8.) Jaký je Váš názor na současnou vládu?
Odp.: Tato vláda se rozhodla přenést svou rozpočtovou „odpovědnost“ na úkor střední vrstvy a těch nejchudších a bezbranných. Je to vláda „střelců“ bez dostatečného rozhledu, znalostí důsledků svých činů a bez sociálního cítění. Na druhou stranu s některými věcmi musím souhlasit, například s větší adresností sociálních dávek. Zatím se však v této oblasti moc nepředvedla, kromě plošného snížení, s čímž nemohu souhlasit.
9.) Máte v plánu plnit program své politické strany plně nebo jsou určité oblasti, které byste chtěl/a řešit trochu jinak, které a jak?
Odp.: Tím, že jdu do voleb za ČSSD deklaruji své zásadní postoje. Jdu do voleb také jako Pavel Kysela a svým zásadám se nezpronevěřím.
10.) Jaký názor máte na přímou demokracii, přímou volbu prezidenta, místní a celostátní referenda?
Odp.: Přímou volbu prezidenta podporuji, nevidím překážky její realizace. Pokud jde o přímou demokracii a jednu z jejích forem, referendum, myslím že by se měl rozsah zvyšovat, nicméně je otázkou zda bychom potom mohli některé věci vůbec realizovat.
11.) Jaké jsou podle Vás správné nástroje pro omezení korupce ve státní správě? Co říkáte na návrh slovenské premiérky Ivety Radičové, že mají být platné pouze smlouvy zveřejněné na internetu?
Informace:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/208659-na-slovensku-maji-platit-jen-smlouvy-zverejnene-na-internetu.html
Odp.: V současnosti vidím jako jedinou cestu naprostou otevřenost v celé oblasti státní správy.
Slovenská cesta se mi líbí i v jiných oblastech ( např. povinnost registračních pokladen). Vidím však určité problémy z hlediska podnikatelského prostředí a zásad hospodářské soutěže.
12.) Co byste mohl/a říci ohledně problematiky menšin a zaměstnávání cizinců v ČR?
Odp.: Myslím, že bez zaměstnávání cizinců by některá odvětví vůbec nemohla fungovat. Samozřejmě, je třeba pružně reagovat na situaci na trhu práce, zejména nyní, kdy je očekáváno velké propouštění. Jsme demokratický stát a tak dáváme menšinám a cizincům stejná práva jako ostatním občanům. Ale pozor, je třeba vyžadovat i stejné povinnosti a přizpůsobení se zákonům, morálce a kultuře naší společnosti.
13.) Jaký je Váš pohled na ekologii? Považujete příměs biosložek v palivech, solární panely, větrné elektrárny za vhodná ekologická řešení? Jaký máte názor na jadernou energetiku?
Odp.: Vezmu-li to od konce, jsem zastáncem jaderné energetiky. Obnovitelné zdroje je třeba rozvíjet a podporovat, ale s rozmyslem a patřičně zákonně připravené, abychom se vyvarovali obtíží jako u fotovoltaických elektráren.
14.) Je podle Vás ochrana autorských děl podle současného autorského zákona dostatečná, nedostatečná nebo příliš přísná vůči spotřebitelům? Co říkáte na dohodu ACTA a průběh jejího projednávání?
Informace:
http://www.zive.cz/clanky/novy-autorsky-zakon-creative-commons-pod-dohledem/sc-3-a-153306/default.aspx
http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=32432
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
http://www.lupa.cz/clanky/acta-si-vynuti-zmeny-zakonu
Odp.: Ochrana současným autorským zákonem je dostatečná. Samozřejmě se mi nelíbí paušální platba na zakoupené nosiče, která je v rozporu s právními zásadami. Už sama délka a problémy projednávání dohody ACTA ukazují, že nejde o jednoznačný dokument a myslím, že bychom k ní neměli přistupovat.
15.) Jste spokojen/a se členstvím ČR v EU? Co se Vám líbí a co naopak nelíbí? Váš pohled na přijetí Eura v ČR?
Odp.: Ano, jsem. Myslím že jiná cesta není i za cenu omezení určité části národní identity. Tak jako rozvoj informatiky a předávání informací přispěl k rozvoji znalostí angličtiny, tak bude pokračovat vývoj Evropy i v jiných oblastech. Jsem vlastenec, ale i realista. Za několik generací budeme především Evropany. Pokud jde o přijetí EURA, jsem pro co nejdřívější termín. Jsme malá ekonomika a eurozóna stejně s námi může udělat, co si zamane.
16.) Jak se díváte na zahraniční vojenské operace ČR? Jak vnímáte zapojení ČR do mezinárodního obranného systému?
Odp.: Jsme členy vojenských uskupení a závazky se mají plnit.
17.) Kdo myslíte, že bude v současné vládě vykonávat funkci ministra nejlépe a proč?
Odp.: To záleží na mnoha okolnostech a na spolupráci celé vlády, zda bude chtít udělat něco dobrého pro lidi nebo pouze o politické předvádění. Domnívám se na rozdíl od mnohých, že vydrží delší dobu, neboť již dokazuje, jak své předvolební sliby dokáží lehce měnit. Vzhledem k tomu, co dokázal ministr Jiří Besser jako berounský starosta, myslím že bude, v rámci možností, dělat svou práci dobře.
18.) Měla by být funkce prezidenta oslabena, nezměněna nebo posílena? Koho byste si přál/a za budoucího prezidenta ČR a kdo má podle Vás reálné šance?
Odp.: Přes veškerou snahu současného prezidenta si myslím, že postavení a pravomoci se musí odvíjet z jeho ústavního postavení a je dostačující. Co se týče jmen, nemám v tuto dobu svého kandidáta.
19.) Myslíte, že jedno volební období by Vám stačilo nebo byste v případě úspěchu kandidoval/a za šest let znovu?
Odp.: Své cíle bych chtěl splnit v jednom období.
20.) Shrňme to, proč by měli voliči dát hlas právě Vám?
Odp.: Voliči dají hlas tomu, kdo je přesvědčí a mé odpovědi snad k tomuto posloužily. Vzhledem ke svým zkušenostem a zásadám věřím, že jsem schopen udělat pro lidi to nejlepší.
21.) V případě, že byste ve volbách neuspěl/a, co byste rád/a sdělil/a zvolenému senátorovi/ce?
Odp.: Aby se mu dařilo splnit své cíle a byl lidem nejen v našem obvodu užitečný.

Motto do voleb

„Mluvit a naslouchat všem a nelhat nikomu“

Zajímavosti

Oblíbená barva: zelená (ale nikoli vojenská)
Oblíbené jídlo: houbová omáčka
Oblíbené místo: brdské lesy
Oblíbený film: vše od Monty Python
Oblíbený hudební žánr: vážná hudba, The Beatles
Oblíbený sport: golf a rugby
Co nesnášíte: plané řeči, výmluvy a lež
Domácí zvířata: pes, máme dalšího příslušníka domácnosti s hlasem rozhodujícím a to jezevčíka

Poznámky a pozvánky

Chtěl bych navštívit většinu obcí, odpovědět všem jak bude v mých možnostech. Aktuální program bude zveřejněn na www.pavelkysela.cz

Píše se


Další materiály


Technický správce a provozovatel Cadecron, © 2010 Cadecron
Seznam použitých materiálů od jiných autorů
Možnosti inzerce a kontakt